IZBOLJŠAVE POSLOVNIH PROCESOV IN E-PODPORA POSLOVANJU
Podjetje RPS d.o.o. sodeluje v projektu Izboljšave poslovnih procesov in e-podpora poslovanju, katerega naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Kratica projekta: EPPRPS

Ime projekta: “Izboljšave poslovnih procesov in e-podpora poslovanju”

Za dvig učinkovitosti in uspešnosti poslovanja se je izvedla analiza in sinteza poslovnih procesov ter na tej osnovi izboljšave in prilagoditve poslovnih procesov. Uvaja se nova informacijska rešitev za e-podporo poslovanju na področjih planiranja proizvodnje, spremljanja kakovosti poslovnih procesov in elektronsko obvladovanje celotne dokumentacije, nabave in prodaje.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

Direktor: Branko Filipič